Logo bom tv

media

Chúng tôi cung cấp những dịch vụ về Marketing và Content solutions – mang lại giá trị cao cấp cho thương hiệu của khách hàng.

Media

INTERGRATED
Marketing/Branding

Tư vấn chiến lược, triển khai chiến dịch truyền thông qua các công cụ Marketing tích hợp (TVC, Viral Clip, KOLs, Digital), giúp khách hàng nhận diện và tương tác với thương hiệu hiệu quả.

Intergrated Marketing/Branding

BOOKING

Tư vấn các dịch vụ booking hiệu quả OOH, PR Article, KOLs, TVC.

Booking

CONTENT
MARKETING

Xây dựng nội dung đa dạng, sáng tạo, gần gũi với khách hàng mục tiêu bằng những sản phẩm mà BomTV đang sở hữu: Póc Póc Show, Why Did..., The Screaming Show v.v.v...

Content Marketing