Logo bom tv

our   
service

Những dịch vụ của Bom Media mang lại sự sáng tạo, đa dạng và đảm bảo nhu cầu truyền thông của khách hàng.

1 Content Marketing

Sản xuất và truyền thông các nội dung trên kênh mà BOM TV sở hữu như: The Screaming show, Poc Poc Show. Các nội dung có giá trị tương tác cao, giàu tính sáng tạo, đa dạng về khán giả mục tiêu, đảm bảo nhu cầu truyền thông, quảng cáo khắt khe nhất của khách hàng.

Content Marketing

2 Intergrated Marketing/Branding

Tư vấn chiến lược, thực hiện chiến dịch truyền thông bằng hình thức Marketing Tổng hợp. Tích hợp toàn bộ các công cụ marketing để tăng nhận diện, truyền thông, quảng cáo cho các thương hiệu khách hàng (TVC, Viral video, KOLs, Characters Branding).
Booking quảng cáo (TV, báo chí, OOH, digital).

Intergrated Marketing/Branding

3 Networks Development & Management

Quản lý và xây dựng nội dung cho các mạng lưới celebrities, talents, KOLs, inluencers.

Networks Development & Management