Logo bom tv
WHY DID WE...

Tên show: WHY DID WE...

Thời gian phát sóng: 11/03

Bạn có bao giờ lúng túng trước những câu hỏi vì sao? Từ bạn bè? Ghế nóng của Bom sẽ trả lời trực tiếp các câu hỏi nóng VÌ SAO?

playlist